Rusza projekt pt. „INFOAIR – dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza” realizowany w ramach programu pn. Obywatele dla Demokracji (www.ngofund.org.pl) finansowany z Funduszu EOG.

W ramach projektu INFOAIR przeprowadzona zostanie kompleksowa ocena dostępu mieszkańców do informacji o zanieczyszczeniu powietrza i jego skutkach zdrowotnych. Projekt obejmie cztery regiony o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu: Małopolska, Górny Śląsk, Dolny Śląsk oraz Łódzkie.

Plan działań

Jak informują przedstawiciele Krakowskiego Alarmu Smogowego – ruchu społecznego, który powstał w odpowiedzi na dramatyczną jakość powietrza w Krakowie, już wkrótce będą wykonywane badania ilościowe wśród mieszkańców i zostanie przeprowadzona analiza dotychczasowych działań władz w zakresie informowania o stanie powietrza. Ponadto zostanie przygotowany przegląd dobrych praktyk. Zostaną też zidentyfikowane bariery utrudniające informowanie o zanieczyszczeniu powietrza. Zostaną też wypracowane standardy informowania o stanie powietrza dla dużych i małych miejscowości, które  zostaną przedstawione Ministerstwu Środowiska do oficjalnej rekomendacji.

Projekt jest wdrażany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Unia, które wspiera ruch Krakowski Alarm Smogowy we wdrażaniu projektu na Górnym i Dolnym Śląsku.

Czytaj więcej

Skomentuj