Komisja Europejska zamierza zaostrzyć przepisy dotyczące dozwolonej emisji spalin przez nowe samochody osobowe i małe auta dostawcze. Dla kierowców oznacza to, że dzięki wdrożeniu najnowszych technologii ich pojazdy będą spalać mniej paliwa.

– Dzięki naszym wnioskom nie tylko chronimy klimat, ale także oszczędzamy pieniądze konsumentów – przekonuje unijna komisarz Connie Hedegaard.

Komisja Europejska przedstawiła wnioski zmierzające do realizacji celów, które pozwolą na dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla z nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych do roku 2020.

Wnioski te doprowadzą do ograniczenia średniego poziomu emisji z nowych samochodów osobowych do 95 g CO2/km w roku 2020. W 2011 r. poziom ten wynosił 135,7 g, zaś wiążący cel na 2015 r. to 130 g CO2/km. Emisje z lekkich pojazdów dostawczych zostaną obniżone do 147g CO2/km w 2020 r. W 2010 r. (ostatni rok, dla którego dostępne są dane liczbowe) poziom ten wynosił 181,4 g, zaś wiążący cel na 2017 r. to 175 g CO2/km.

źródło: ec.europa.eu


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj