O 1,8 proc. zmniejszyła się w 2013 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych – wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej, wspieranej przez Europejską Agencję Środowiska.

Sprawozdanie z postępu prac również po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). To nowe źródło dochodów przyniosło państwom członkowskim łącznie 3,6 mld euro w roku 2013. Z kwoty tej około trzech miliardów euro zostanie wykorzystane na cele związane z klimatem i energią, czyli znacznie więcej niż wynosi zalecany w dyrektywie w sprawie EU ETS poziom 50 proc.

– Osiągnięcia w zakresie realizacji celów klimatycznych na rok 2020 dowodzą, że Europa jest gotowa zintensyfikować swoje działania. Więcej nawet: ukazują one, że UE wprowadza znaczące ograniczenia emisji. Przyjęte strategie są więc skuteczne. W związku z tym w ubiegłym tygodniu przywódcy UE postanowili nie rezygnować z ambicji i osiągnąć co najmniej 40-procentową redukcję do roku 2030. Będzie to wymagało znaczących inwestycji. Dlatego bardzo budujące jest, że państwa członkowskie postanowiły przeznaczyć większość swoich obecnych dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji na inwestycje w dziedzinie klimatu i energii oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną – mówi Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard.

Przychody te stanowią uzupełnienie środków programu NER 300, w ramach którego przeznacza się 2,1 mld euro na wsparcie 39 zakrojonych na dużą skalę projektów demonstracyjnych w dziedzinie technologii niskoemisyjnych w całej Europie.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj