Dotacją w wysokości ponad 51 tys. zł Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wsparł jedną z inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej zorganizowaną przez Fundację Ekologiczną ARKA. Dzięki temu już wkrótce w województwie śląskim zacznie działać Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej.

Specjalny samochód wyposażony w ekologiczne atrakcje docierać będzie do szkół i placówek wychowawczych, gdzie wykorzystany zostanie do prowadzenia superciekawych warsztatów i lekcji przyrody oraz ekologii. Wszystkie zajęcia w tym niecodziennym Centrum pomyślano tak, by poprzez zabawę uczestnicy mogli uczyć się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych.

Pojazd będzie miał np. zamontowane wiatraki i systemy solarne służące do zajęć o pożytkach ze stosowania odnawialnych źródeł, a zielone kino- zasilane przez system rowerów i prądnic – będzie prezentowało walory przyrodnicze najbliższych okolic i jednocześnie pokazywało działania odnawialnych źródeł energii . Zaplanowano także gry terenowe, dydaktyczne i komputerowe związane z ochroną przyrody, zmianami klimatycznymi czy gospodarką odpadami i ich recyklingiem. Symulacja komputerowa natomiast przybliży specyfikę regionalnego ekosystemu i nauczy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym występującym w województwie śląskim. Wiele urządzeń w pojeździe zasilanych będzie słońcem i z wiatrem, poprzez system modułów fotowoltaicznych oraz wiatraków montowanych na dachu samochodu. Takie zajęcia z ekologii staną się na pewno niepowtarzalną szansą do zdobycia wiedzy w sposób niestandardowy, a tym samym służyć będą promowaniu prostych postaw i zachowań ekologicznych na co dzień, które każdy może zrealizować w swoim życiu.

Pierwszy kurs Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej zaplanowano w drugim kwartale przyszłego roku. Na początek „Ekopojazd” dojedzie do 10 szkół w śląskich miastach i gminach wiejskich. Szansę na przeżycie ekologicznej przygody w przyszłym roku będzie miało ponad 3000 uczniów ze śląskich szkół. Inicjatywa ta zyskała także dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj