Trwają prace budowlane realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap I”.

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pozyskała na ten cel 42 437 395,07 złotych ze środków Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to blisko 72 mln złotych.

Na początku czerwca, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wykonawca robót tj. SKANSKA S.A. przystąpił do modernizacji i przebudowy oczyszczalni ścieków. Wartość tej części inwestycji, której zakończenie zaplanowano na 29 października 2012 roku, wynosi 34 mln złotych. 

Kontrakt przewiduje m.in. budowę nowych obiektów technologicznych w tym wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej osadów, stacji ich zagęszczania i odwadniania, dwukomorowego piaskownika poziomego, budowę nowego zbiornika biogazu. Obejmie także modernizację już istniejących obiektów w tym wymianę pomp i armatury w pompowniach, zgarniaczy w osadnikach, wymienników w budynku operacyjnym przy komorze fermentacyjnej, hermetyzację zagęszczaczy grawitacyjnych, wymianę ręcznej kraty rzadkiej na mechaniczną.

– Prace postępują pełną parą. Obecnie powstaje stacja zagęszczania oraz stacja odwadniania osadów. Prowadzoną inwestycję wymusiły rygorystyczne dyrektywy unijne, a także stan budowanych w latach 1993 – 1997 pojedynczych ciągów oczyszczalni. Po przebudowie i modernizacji istniejących, przestarzałych ciągów technologicznych oraz budowie nowych, powstanie nowoczesna bezpieczna oczyszczalnia dostosowana w pełni do wymogów unijnych – mówi wiceprezydent miasta Jarosław Górczyński.

W ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”, współfinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko wybudowanych docelowo zostanie  w peryferyjnych dzielnicach miasta 25 kilometrów kanalizacji sanitarnej, przebudowana oczyszczalnia ścieków oraz wbudowany pierwszy, dwukilometrowy etap magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm od ujęcia wody w Kątach Denkowskich do ulicy Samsonowicza. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj