W Chełmie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego” ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 104 623 424,54  zł. Spółce udzielone zostanie dofinansowanie Unii Europejskiej na realizacje projektu w kwocie 46 095 651,81 zł. Jak dotychczas jest to największy projekt w Województwie Lubelskim, który uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”. Realizacja projektu rozpocznie się w I kwartale 2012 r. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na grudzień 2014 r.

W ramach projektu Spółka zmodernizuje oczyszczalnię ścieków „Bieławin” w Chełmie, wybuduje 13,7 km sieci kanalizacji sanitarnej, 8,1 km sieci wodociągowej oraz przeprowadzi metodą bezwykopową renowację głównego kolektora sanitarnego o długości 1,5 km.

źródło: mpgk.chelm.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj