Dzisiaj na godz. 11 zaplanowano uroczyste zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków Klimzowiec położonej na granicy Chorzowa i Katowic.

Zakres zadania, którego pełna nazwa brzmi: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Klimzowiec i gospodarka osadem ściekowym”, obejmował przebudowę i rozbudowę obiektów i instalacji części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków Klimzowiec.

Kontrakt na realizację tego przedsięwzięcia został podpisany 4 listopada 2009 r. z konsorcjum firm: Budimex S.A. Warszawa oraz Cadagua S.A. Bilbao Hiszpania. Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego a wartość zrealizowanego zadania to 93 mln zł.

Nadrzędnym celem modernizacji oczyszczalni było unowocześnienie istniejącej technologii oczyszczania ścieków. W ramach modernizacji wykonano kilka istotnych zmian w układzie technologicznym, m.in. poprzez wprowadzenie:
–  nowego układu piaskowników wyposażonych w system separacji piasku,
–  osadników wstępnych,
–  zbiorników retencyjnych wód deszczowych,
–  wydzielonego układu komór nitryfikacji-denitryfikacji,
–  nowego układu przeróbki i stabilizacji osadów.

Przewidziano również nową koncepcję zagospodarowania osadu ściekowego, polegającą na wprowadzeniu nowych komór beztlenowego rozkładu osadu, magazynowania biogazu i wytwarzania energii elektrycznej w połączeniu z odzyskiem ciepła.

Całkowita wartość zrealizowanego Projektu wyniosła 56,6 mln EUR, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) – 22 267 980 EUR, co stanowi ok. 40 % wszystkich wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki pochodzą z pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW, kredytu inwestycyjnego środków własnych ChŚPWiK oraz Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

źródło: chorzow.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj