15 milionów złotych zainwestuje grupa Veolia Usługi dla Środowiska w rozwój składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie k. Wrocławia.

Środki zostaną przeznaczone na uruchomienie płyty do ekologicznego kompostowania odpadów, budowę nowoczesnej linii sortowniczej i zakładu przeróbki surowców wtórnych.

Składowiskiem w Jaroszowie zarządza Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU), spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy Veolia Usługi dla Środowiska. W Polsce grupa działa od 1998 roku i zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami. Plany inwestycyjne VUdŚ przewidują rozwój proekologicznych technologii i produkcję zielonej energii.

Składowisko w Jaroszowie zostanie w ciągu najbliższych dwóch lat wyposażone w płytę do kompostowania odpadów, linię sortowniczą i zakład przeróbki surowców wtórnych. Powstająca płyta do kompostowania o powierzchni 1,5 ha umożliwi przerób 20 tys. ton biodegradowalnych odpadów rocznie.

– To bardzo ważna inwestycja, ponieważ pozwoli wypełnić zaostrzone kryteria dotyczące ograniczenia ilości bioodpadów trafiających na składowiska – mówi Sebastian Howański, dyrektor Ekologicznego Centrum Utylizacji w Jaroszowie. –  W tym roku dzięki otwarciu nowej płyty znacząco zwiększymy masę odpadów przeznaczonych do kompostowania, zgodnie z przyjętymi w Polsce unijnymi dyrektywami i przepisami.

Otwarcie płyty kompostowej, przewidziane na II kwartał br., zamknie pierwszy etap tegorocznych inwestycji na terenie ECU w Jaroszowie. W drugiej fazie ruszy rozbudowa nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej linii sortowniczej. W trakcie prac zostanie zainstalowane sito bębnowe, a także magnetyczne separatory oddzielające złom metalowy od reszty odpadów. Po oddzieleniu metalu i elementów biodegradowalnych, z pozostałych odpadów ECU będzie produkować paliwo alternatywne. Jest ono wykorzystywane m.in. w cementowniach i  ECU planuje wytwarzać ok. 30 tys. ton zielonego paliwa przy przeróbce 70 tys. ton odpadów rocznie.

Na terenie składowiska w Jaroszowie powstaje również zakład przeróbki surowców wtórnych, przetwarzający makulaturę, butelki PET i szkło pochodzące z przemysłu i selektywnych zbiórek. W tegorocznym planie rozbudowy zakładu znajduje się m.in. linia do sortowania surowców wtórnych.

źródło: veolia-es.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj