MPWiK w m.st. Warszawie S.A. podpisało umowę na zadanie „Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego – flotacja ciśnieniowa”.

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” objętego współfinansowaniem ze środków Funduszu Spójności na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr 2000/PL/16/P/PE/020. Jest to obecnie drugi największy kontrakt realizowany przez Spółkę. Jego wartość szacuje się na ok. 114 mln złotych.

Zakład Wodociągu Północnego (ZWPn) jest najmłodszym wodociągiem zaopatrującym Warszawę w wodę. Obecnie jego produkcja pokrywa ok. 30 % zapotrzebowania na wodę stolicy.

Realizacja inwestycji stanowi trzon Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie” Faza II, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności na poziomie 62 % kosztów kwalifikowanych.

Po rozpoczętej w sierpniu 2007 r. inwestycji w zakresie poprawy jakości wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego, modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego jest drugą w tym zakresie realizowaną inwestycją z wykorzystaniem środków unijnych. Zakres prac przewidzianych dla tego zadania obejmuje wprowadzenie procesu flotacji ciśnieniowej, jako wstępnego uzdatniania wody. Umowa nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów wykonawczych, wykonanie robót łącznie z rozruchem i uruchomieniem procesu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Umowa, wg złożonej oferty na kwotę 29 760 570,5 Euro netto, została podpisana z Konsorcjum, w skład którego wchodzą:
– MOSTOSTAL Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa,
– SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa,
– ENERGOTECHNIKA Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj