118 milionów złotych kosztować będzie kompleksowa modernizacja kanalizacji wodno-ściekowej w Siedlcach, która realizowana będzie w najbliższych latach.
Preumowę dotyczącą współfinansowania tej inwestycji ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisali 16 października Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Siedlcach Adam Jonczyk i członek Zarządu Spółki Jan Niedziółka.
Preumowa przewiduje współpracę w zakresie przygotowania wniosku dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowy kolektorów i zakrycia rowu Strzała oraz modernizacji systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce. Wartość inwestycji opiewa na sumę ponad 118 mln złotych. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie blisko 76,5 mln złotych. NFOŚiGW udzieli pożyczki w wysokości prawie 29,5 mln zł. Pozostała część – 12,3 mln zł pochodzić będzie ze środków PWiK.
Preumowa podpisana z siedleckim PWiK-iem jest pierwszym takim dokumentem podpisanym na Mazowszu i jednym z pierwszych w kraju. Umowa przewiduje, że dokumentacja techniczna inwestycji zostanie złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie w pierwszym kwartale 2008 roku. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w drugim półroczu 2008 i potrwa do końca 2011 roku.
źródło: siedlce.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj