7 września w zabrzańskim Teatrze Nowym odbyło się uroczyste podsumowanie I etapu projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze”.

Projekt pod względem wysokości pozyskanego wsparcia z Unii Europejskiej stanowiła jeden z największych w Polsce projektów infrastrukturalnych. W 2009 roku finalizowane były roboty prowadzone w ramach I etapu tego projektu. W ciągu dwóch lat w Zabrzu udało się rozbudować lub wybudować ok.:

• 127 km kanalizacji sanitarnej,
• 101 km kanalizacji deszczowej,
• 13 km wodociągów przesyłowych,
• 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej.

W ramach projektu wyremontowano też oczyszczalnię ścieków „Śródmieście”. Modernizacja wodociągów i kanalizacji wiązała się z odtwarzaniem ok. 380 tys. m2 ulic i chodników w Zabrzu. Większość tych prac zakończono do końca grudnia 2009 roku.

Realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, pozwoliła w krótkim czasie uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w zabrzańskich dzielnicach – Grzybowicach, Rokitnicy, Kończycach, Centrum, Makoszowach, Maciejowie, części Biskupic i Mikulczyc oraz na osiedlu Józefa. Dzięki temu osiągnięto standardy zgodne zarówno z przepisami polskimi jak i unijnymi. 

Podczas spotkania zaprezentowano również informacje dotyczące II fazy zabrzańskiego projektu, który będzie finansowany ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny (w tym weryfikację JASPERS), a w najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie umowy o dofinansowanie.

Planowany koszt całkowity projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – etap II" wynosi 325 mln zł, a planowana kwota dofinansowania 195 mln zł. Jego realizacja pozwoli na wybudowane m.in. około 46 km sieci kanalizacji sanitarnej i 45 km kanalizacji deszczowej. Przewidywana jest także modernizacja oczyszczalni ścieków oraz istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to kwiecień 2014 r., a rozliczenie projektu – kwiecień 2015 r.

źródło: um.zabrze.pl, mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj