280 mln zł – to koszt modernizacji i udrożnienia Kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich. Podpisano umowę na realizację prac budowlanych, związanych z przebudową Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Projekt jest współfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jest to pierwszy z czterech kontraktów realizowanych w ramach projektu "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł, z czego prawie 365 mln zł pochodzić będzie ze środków UE.

Prace będą prowadzone przez dwa najbliższe lata i obejmą dwa pierwsze zadania modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego, tj.: modernizację i udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z międzywalem na odcinku od dolnego stanowiska jazu Bartoszowice do ujścia Starej Odry oraz udrożnienie Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich.

Umowa na wykonanie prac budowlanych, związanych z modernizacją WWW, została podpisana 1 sierpnia br. przez RZGW we Wrocławiu oraz konsorcjum firm „Energopol-Szczecin” S.A.- Lider, JSC “AZERKORPU”. Przewiduje ona m.in. udrożnienie Kanału Powodziowego wraz z mostem Chrobrego i mostami Jagiellońskim oraz wyremontowanie wału rozdzielczego pomiędzy Kanałem Powodziowym i Kanałem Nawigacyjnym. Prace obejmą także zwiększenie przepustowości koryta Starej Odry, mostu drogowego Warszawskiego, mostu kolejowego Warszawskiego, mostu Trzebnickiego, mostu Osobowickiego i mostu kolejowego Poznańskiego. Rozbudowany o jeszcze jedno przęsło zostanie jaz na Różance. Zaplanowano ponadto remont konstrukcji śluzy Różanka oraz modernizację korpusu wału rozdzielczego pomiędzy Starą Odrą, a kanałem Miejskim.

Działania wykonywane w ramach modernizacji WWW mają nie tylko zapewnić skuteczną ochronę przed powodzią, ale również przyczynić się do poprawy stanu ekologicznego obszaru objętego przedsięwzięciem.

Wrocławski Węzeł Wodny to hydrauliczny system koryt rzeki Odry wraz z budowlami wodnymi w obrębie miasta Wrocław służący miedzy innymi przepuszczaniu wód powodziowych rzeki Odry. System został zaprojektowany na bezpieczne przeprowadzenie fali powodziowej o przepływie do 2 400 m3/s. Powódź 1997 roku, kiedy kulminacja przekroczyła znacznie wartość 3 000 m3/s, zweryfikowała te założenia jako niewystarczające.

Modernizacja WWW prowadzona przez RZGW we Wrocławiu stanowi jedną ze składowych planowanego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry. Cały system obejmuje dwa główne zadania: budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu) Racibórz Dolny oraz odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia.

Projekt modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego został podzielony na siedem zadań inwestycyjnych, które ze względu na specyfikę i technologię robót zostały ujęte w czterech kontraktach.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj