Ponad 29 mln zł ze środków unijnych otrzyma Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k. Ostródy na modernizację, umożliwiającą produkcję paliw alternatywnych i oddzielanie odpadów biodegradowalnych.

Modernizacja będzie kosztować 62,5 mln zł, z czego blisko połowa pochodzi z Funduszu Spójności. Realizacja projektu unowocześni system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego. Zrzesza on 19 samorządów z powiatów olsztyńskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego.

Inwestycja obejmie modernizację linii technologicznej i umożliwi produkcję paliw alternatywnych (RDF), przeznaczonych do instalacji termicznego przekształcania. Pozwoli również na wydzielanie odpadów biodegradowalnych, dzięki czemu znaczne zmniejszy się ilość odpadów składowanych w tzw. kwaterze balastu. W zakładzie powstanie tunelowa instalacja do kompostowania odpadów i place dojrzewania kompostu. W planach jest także wybudowanie instalacji podczyszczania odcieków i trzech stacji przeładunkowych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj