Prace modernizacyjne w Zakładzie Uzdatniania Wody, polegały na wymianie technologii uzdatniania wody – z chlorowania na ozonowanie.

Pobierana z Raby woda podlega sedymentacji, ozonowaniu wstępnemu, koagulacji (Actiflo), filtracji na filtrach antracytowo – piaskowych, ozonowaniu końcowym, filtracji na filtrach węglowych oraz końcowej dezynfekcji  na zbiorniku wody czystej przy pomocy dwutlenku chloru. Pompownią wysokiego tłoczenia podawana jest do miasta.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody zakończyła realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji od 2006 roku projekt, w ramach którego zbudowano 36,2 km nowych sieci kanalizacji sanitarnej o wyremontowano 4,5 km sieci istniejących. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 2005 r. pozyskało na ten cel dotację w wysokości blisko 40 milionów zł z Europejskiego Funduszu Spójności.

źródło: bochnia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj