Dobiega końca rozbudowa toruńskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej. 3 lipca zakład zwiedzali toruńscy radni wraz z prezydentem Michałem Zaleskim.

Roboty budowlane na terenie Zakładu znajdują się w końcowej fazie realizacji. Zakończono budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnego elektroenergetycznego oraz kompostowni odpadów zielonych. Niemal gotowa jest niecka składowiska wraz z drenażem monitorującym oraz zasadniczym. Kończy się też montaż obudowy hali sortowni, kompostowni, warsztatowo-garażowej oraz linii sortowniczej. W hali kompostowni na ukończeniu są prace związane z montażem instalacji technologicznych bioreaktorów (łącznie z biofiltrem). Do zakładu dostarczany jest sprzęt niezbędny do prowadzenia procesów technologicznych – m.in. przerzucarka do kompostu.

Kamień węgielny pod tę budowę wmurowano 30 stycznia 2009 r. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu "Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu", który otrzymał dofinansowanie Funduszu Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, czyli 10,8 mln euro. Wartość kosztów kwalifikowanych całego Projektu wynosi 15 949 158,49 euro, natomiast wartość Kontraktu "Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu" – 15.194.348,07 euro. Kontrakt realizowany jest przez firmę Budimex Dromex SA z Warszawy.

Głównym celem Projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu oraz gminach Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka, spełniającego aktualne wymagania prawne obowiązujące w Polsce oraz wymagania zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej.

W skład ZUOK wchodzą następujące obiekty:

– składowisko odpadów komunalnych – 6,6 ha, o pojemności 1.080.000 m3
– sortownia odpadów – wydajność 20 tys. t /rok
– kompostownia odpadów organicznych – wydajność 5 tys. t /rok
– kompostownia odpadów zielonych – wydajność 1 tys. t/rok
– zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
– zakład przerobu odpadów budowlanych – wydajność 4,5 tys. t/rok
– magazyn odpadów niebezpiecznych – wydajność 190 t/rok
– infrastruktura towarzysząca, w tym zaplecze socjalno-administracyjne, garaże, drogi i place manewrowe.

Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19.12.2005 r. przyznającej dofinansowanie dla Projektu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powinien zostać zbudowany do końca 2009 roku.

źródło: torun.pl

Czytaj więcej

Skomentuj