6 czerwca uroczyście przekazano do użytkowania zmodernizowany Zakład Utylizacyjny w Gdańsku-Szadółkach.

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku-Szadółkach przyjmuje rocznie ok. 380 tys. ton odpadów od prawie 600 tys. mieszkańców Gdańska i okolicznych gmin. Modernizacja zakładu trwała prawie trzy lata. Prace kosztowały ponad 400 mln zł.

W ramach modernizacji  powstała m.in. sortownia odpadów, w której segreguje się ok. 140 tys. ton odpadów rocznie. Częścią zmodernizowanego zakładu jest też kompostownia, która rocznie może przerobić na nawóz ponad 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych. Do kompostowania trafiają zarówno odpady organiczne dostarczone przez sortownię, jak i odpady pochodzące z selektywnej zbiórki prowadzonej m.in. w Gdańsku. Kolejnym elementem prac modernizacyjnych w Zakładzie Utylizacyjnym była budowa nowej kwatery, w której składowane są odpady komunalne. W ramach modernizacji w zakładzie rozbudowana została instalacja, dzięki której ze składowiska odpadów pozyskiwane są biogazy. W ramach tej inwestycji powstała też elektrownia biogazowa.

Częścią inwestycji było też zamknięcie używanego dotychczas składowiska odpadów o powierzchni 12 hektarów. Kwatera ta – wykorzystywana przez 11 lat jest rekultywowana.

Modernizacja Zakładu Utylizacyjnego rozpoczęła się w sierpniu 2008 roku. Ponad 400 mln zł, które pochłonęła, pochodziło w 60 procentach z funduszy Unii Europejskiej. 40 proc. kosztów inwestycji firma pokryła ze środków własnych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

fot. Aleksandra Kowalczyk


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj