Decyzję o przystąpieniu do programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakładającego likwidację mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin podjął dziś Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Szacowany koszt likwidacji 25 mogilników z terenu województwa wynosi 15 mln zł. Przystąpienie do programu Narodowego Funduszu oznacza szansę na uzyskanie 90 % tej kwoty. Pozostałe 1,5 mln. zł może pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w oparciu o aktualną dokumentację sporządzoną przez właścicieli gruntów, na których istnieją mogilniki, wystąpił z wnioskiem o sfinansowanie całości kosztów ich usunięcia. Koszty usunięcia mogilników są w 90% pokrywane przez NFOŚiGW, natomiast pozostałe 10% można uzyskać dzięki złożeniu wniosku o dofinansowane do WFOŚiGW w Szczecinie. Mogilniki, obiekty w których od lat 60-tych składowano przeterminowane środki ochrony roślin, zgodnie z zapisami „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”, powinny zostać zlikwidowane do końca 2010 r. Ze względu na dużą ilość mogilników w naszym województwie (25 obiektów ze 100 istniejących w Polsce), ich likwidacja potrwa dwa lata.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarządu Województwa obecni byli przedstawiciele WFOŚiGW z prezesem Jackiem Chrzanowskim na czele.

Zarząd Województwa postanowił, że wystąpi do gmin, na których terenie są mogilniki, z prośbą o podpisanie listu intencyjnego w sprawie ich likwidacji. Po otrzymaniu środków z WFOŚiGW oraz promesy z NFOŚiGW podpisane zostanie porozumienie z gminami, co będzie podstawą do zawarcia umowy z NFOŚiGW.

źródło: UMWZ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj