Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej organizuje konkurs fotograficzny pn. „Moja oczyszczalnia”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką zdjęć przedstawiających obiekty polskich oczyszczalni ścieków.

Fotografie winny być zapisane w formacie JPG, a ich wymiary nie powinny być mniejsze niż 1200 x 1600 pikseli. Nie mogą one zawierać jakichkolwiek znaków ani cyfr (np. dat). Zdjęcia w plikach nieprzekraczających 1MB należy nadsyłać w formie załącznika na adres: biuro_seogws@eksploatator.org. Maksymalnie można przesłać trzy fotografie.

Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla eksploatatorów oczyszczalni ścieków, którzy prześlą swoje prace do końca kwietnia br. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić 5 maja br. Oceny prac dokona jury wyłonione wśród uczestników IX Forum Wymiany Doświadczeń, które odbędzie się w dniach 5-7 maja br. w Zakopanem. Organizatorzy przewidują jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
(mm)


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj