Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawy otrzymało certyfikaty ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004. Dzięki temu MPO jest pierwszą spośród strategicznych spółek stolicy, która posiada zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem. Zdobyte certyfikaty obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów, letnie i zimowe oczyszczanie ciągów komunikacyjnych, prowadzenie prac porządkowych oraz badania techniczne pojazdów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj