Jeśli Polska nie zmieni systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, grozi nam niezrealizowanie wymaganych przez Unię Europejską limitów i utrata unijnych pieniędzy – przestrzega wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Jak poinformował wiceminister podczas poniedziałkowej konferencji "Gospodarka odpadami – finansowanie, prawo i technologie" w Katowicach, resorty infrastruktury, rozwoju regionalnego i środowiska pracują nad nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

Wśród planowanych zmian jest m.in. wprowadzenie podziału gospodarki odpadami na regiony, obejmujące co najmniej 150 tys. mieszkańców. Gminy zyskają np. możliwość skutecznej egzekucji obowiązku wywozu odpadów przez odbieranie zezwoleń przedsiębiorcom nierzetelnie wypełniającym swoje obowiązki, wzmocnione zostaną też ich uprawnienia kontrolne zarówno wobec przedsiębiorców, jak i właścicieli i zarządców nieruchomości. Planowane jest radykalne zwiększenie grzywny dla przedsiębiorców prowadzących działalność bez zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków – informuje PAP.

– To pierwsza od lat próba kompleksowego rozwiązania problemu. Jaki system mamy obecnie? Brakuje spójnego i szczelnego systemu opłat, mamy niekontrolowany strumień odpadów. Każdy z nas widzi, że powstają dzikie wysypiska, które gminy muszą likwidować, ponosząc koszty, których nikt im nie zwraca. Brakuje instalacji do przetwarzania odpadów, w praktyce ich olbrzymia większość trafia na składowiska – powiedział Zdziebło.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj