Trzem miastom Zagłębia: Dąbrowie Górniczej, Siewierzowi i Sławkowowi udało się pozyskać poza konkursem 2 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Unia wesprze tym razem rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie tych gmin.
– Czterdzieści procent funduszy tego programu może być rozdysponowanych bez konkursów i postanowiliśmy skorzystać z tej szansy. Udało nam się, bo w ostatniej chwili swój projekt wycofał Bytom, a my wspólnie z partnerami mieliśmy już opracowaną koncepcję na ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach -mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej.
Korzystna decyzja zapadła podczas spotkania reprezentantów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego wMikołowie. Negocjacje przebiegły pomyślnie i Dąbrowa stała się liderem projektu dotyczącego gospodarki odpadami. Rozpocznie się on już w przyszłym miesiącu, a zakończy w grudniu 2010 r. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na nową infrastrukturę. Wybudowane zostaną Gminne Centra Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Możliwy będzie też dokupienie pojemników na odpady segregowane, kompostowników dla właścicieli prywatnych posesji, stojaków do segregacji wraz z workami oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji. Wszystko to ma się pomóc w likwidacji dzikich wysypisk.
– W ramach projektu prowadzona będzie także edukacja ekologiczna oraz akcja promocyjna i informacyjna. Chcemy wyeliminować m.in. spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach czy ich unikanie segregacji, mimo przygotowanych pojemników. Ważną częścią tego przedsięwzięcia będą także festiwale, konkursy i spotkania ekologiczne, promujące zielone miasta Zagłębia Dąbrowskiego i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – informuje Anna Zubko z UM.
Całkowity koszt projektu to ponad 2 mln 352 tys. euro. Dąbrowa, Sławków i Siewierz uzyskały dofinansowanie 85 procent wartości całej inwestycji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj