Na pogórniczym terenie w Jastrzębiu-Zdroju ma powstać fabryka ogniw akumulatorowych dla magazynów energii – zakłada projekt, zaprezentowany w poniedziałek w Katowicach. To przedsięwzięcie, które dobrze przysłuży się polskiej energetyce i dobrze przysłuży się Polsce – przekonywał wicepremier Jacek Sasin.

Zakładana roczna wydajność zakładu, który ma pracować w oparciu o czeską technologię firmy HE3DA, ma sięgnąć 1,2 GWh, a docelowo – w miarę rozwoju rynku – nawet 15 GWh. Inicjatorzy projektu z Fundacji Śląskie Magazyny Energii zakładają, że próbna produkcja może rozpocząć się w 2024 r.

Kluczowe elementy stabilizujące

Uczestniczący w prezentacji projektu minister aktywów państwowych podkreślił, że magazyny energii – obok nowych inwestycji w energetyce – są jednym z kluczowych elementów stabilizujących system energetyczny, który docelowo będzie oparty na dwóch podstawowych filarach: energetyce jądrowej oraz odnawialnych źródłach energii.

Jacek Sasin podkreślił, że dążenie do samowystarczalności energetycznej Polski oznacza także działania na rzecz uniezależnienia się od – jak mówił – „sprowadzanych z dalekich krajów” technologii. „Złudne jest oczekiwanie, że łańcuch dostaw zawsze będzie działać w sposób niezawodny” – tłumaczył wicepremier, nawiązując m.in. do problemów w tym zakresie, spowodowanych pandemią. Obecnie wiodącymi dostawcami akumulatorów są firmy azjatyckie.

Śląskie Magazyny Energii

Poparcie dla projektu Śląskich Magazynów Energii wyraził premier Mateusz Morawiecki, który skierował list do uczestników katowickiej konferencji. W ocenie szefa rządu, magazyny energii są szansą na zbudowanie nowoczesnego sektora gospodarki, a przy tym – pod względem technologicznym – ważnym krokiem w kierunku uniezależnienia się Polski od rynków azjatyckich.

Jak napisał premier, rozwój odnawialnych źródeł energii jest wielką szansą dla Górnego Śląska, który dzięki sprawiedliwej transformacji ma stać się „inkubatorem zmian i innowacji”, zaś zlokalizowanie projektu na pogórniczym terenie pomoże w lokalnej rewitalizacji. Mateusz Morawiecki przypomniał w liście, że w zaktualizowanych założeniach Polityki Energetycznej Polski do 2040 zawarto m.in. koncepcję tworzenia klastrów energii w miastach, a także „wysp magazynowych”, służących magazynowaniu energii.

Czytaj więcej

Skomentuj