Starostowie będą decydować o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należących do Skarbu Państwa – zdecydował we wtorek rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR) w komunikacie.

W odniesieniu do nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego, decyzje będą należały do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast lub zarządów powiatów czy województw.

Jak czytamy w komunikacie CIR, nowe przepisy mają dotyczyć osób, którym oddano w wieczyste użytkowanie nieruchomości zabudowane lub przeznaczone na cele mieszkalne.

Projekt przewiduje preferencyjne opłaty w przypadku przekształceń. "Bonifikatę będą mogły otrzymać osoby, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka rodziny za ostatnie półrocze roku poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osoby spełniające ten warunek mogą uzyskać bonifikatę w wysokości 90 proc." – wyjaśnia CIR.

Bonifikatą w wysokości 50 proc. zostaną objęci wieczyści użytkownicy oraz ich prawni spadkobiercy, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 r.

Nowe prawo przewiduje również możliwość ratalnej spłaty należności rozłożonej na okres od 10 do 20 lat, a także zwolnienie z opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dla osób, wobec których przekształcenie ma nastąpić nieodpłatnie.

"Uzyskanie prawa własności nieruchomości może stanowić istotną zachętę do inwestowania, co wpłynie z kolei na szybszy rozwój budownictwa mieszkaniowego" – czytamy w komunikacie CIR.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj