Choć nabór wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu energetyki odnawialnej unijnymi środkami w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko już się rozpoczął, to nie objął on jeszcze wszystkich obszarów z tego programu – informuje “Puls Biznesu”.

Od 16 marca do 14 kwietnia będzie trwał nabór projektów na działania 9.4.— wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Jeszcze w drugim kwartale tego roku ma rozpocząć się zbieranie wniosków o unijne dofinansowanie projektów z grupy 9.5 – budowa i modernizacja sieci do odbioru energii odnawialnej. Natomiast działanie 9.5 — wytwarzanie biopaliw i biokomponentów ze źródeł odnawialnych, 10.3 — rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii oraz 10.2 — budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci dystrybucji, wystartują z poślizgiem – pisze „PB”. Pierwotnie zaplanowane na pierwszy kwartał zbieranie wniosków na projekty z tych grup przesunie się co najmniej na II kwartał – informuje dziennik.

źródło: "Puls Biznesu"

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj