Pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a Biurem Mechanizmów Finansowych podpisano umowy na dofinansowanie dwóch programów operacyjnych, realizowanych przez Ministerstwo Środowiska. Wsparcie pochodzi ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014.

Podpisane umowy dotyczą dwóch Programów Operacyjnych:
– Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów (PL 02 – kwota alokacji prawie 13,2 mln euro),
– Wzmocnienie monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych (PL 03 – kwota alokacji prawie 900 tys. euro).
 
W ramach Programu PL 02 będą realizowane projekty zmierzające do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie całego kraju, a w szczególności na obszarach Natura 2000. W Programie PL 03 do realizacji przewidziane są cztery projekty, których beneficjentami będą: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Ponadto w ramach tego Programu planowane jest wyłonienie w trybie konkursowym dodatkowych projektów do dofinansowania.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj