Od 2002 r. redakcja „Przeglądu Komunalnego” przyznaje Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki dla samorządowców, przedsiębiorców i naukowców aktywnie działających na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dziennikarzy i zespołów redakcyjnych, kierujących się rzetelnością i obiektywizmem w relacjonowaniu spraw ekologii w mediach.

W tym roku Kapituła, składająca się z m.in. prof. Macieja Nowickiego, dr. Andrzeja Kasssenberga, dr Anny Kalinowskiej i Barbary Kozal, postanowiła przyznać to wyróżnienie Radosławowi Gawlikowi, a w kategorii dziennikarzy – Ewie Podolskiej.

Radosław Gawlik studiował na Wydziale Eksploatacji i Ekonomii Transportu Wyższej Szkoły Transportu i Łączności w Żylinie na Słowacji. W latach 1986-89 uczestniczył w Ruchu „Wolność i Pokój”. Organizował protesty ekologiczne m.in. w sprawie huty „Siechnice”, elektrowni jądrowej w Żarnowcu oraz składowiska odpadów radioaktywnych w Międzyrzeczu. Publikował teksty w prasie podziemnej, szczególnie na temat zagrożeń środowiska przyrodniczego i środowiska pracy. Uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole ds. ekologii. Z kolei 4 czerwca 1989 r. został wybrany na posła i przez 12 lat zasiadał w Sejmie. Uczestniczył w Ruchu Obywatelskim Akcja Demokratyczna, przekształconym potem w partię – Unię Demokratyczną (UD), a następnie w Unię Wolności (UW). Będąc jej członkiem, wraz z grupą przyjaciół ekologów założył Frakcję Ekologiczną UD, a później Forum Ekologiczne UW, któremu przez siedem lat przewodniczył. Od 1997 r. do 2000 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jest jednym ze współzałożycieli politycznej partii Zieloni 2004. Obecnie przewodniczy Stowarzyszeniu Ekologicznemu „Eko-Unia”, w ramach którego realizuje projekty z obszaru ekologii, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz Bałtyku, ochrony przyrody, współpracy międzynarodowej i promocji zielonej polityki.

Nagrodę w kategorii dziennikarz otrzymała Ewa Podolska, dziennikarka Radia TOK FM. Laureatka studiowała automatykę na Politechnice Śląskiej oraz fizykę i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła polsko-francuską szkołę dziennikarską przy Uniwersytecie Warszawskim. Od 10 lat prowadzi audycje o tematyce ekologicznej. Od 2004 r. jest to blok dwugodzinny „Zielono mi” w każdą niedzielę. Łączy tematykę ochrony przyrody z problemem praw zwierząt. Współpracuje z organizacjami w kampaniach ekologicznych, np. odnośnie puszczy Białowieskiej lub doliny Rospudy. Sama inicjuje i prowadzi kampanie. Od 10 lat pisze i wydaje gazetkę „Zielony Kamień”. Ponadto organizuje warsztaty dla mieszkańców Kamienia (dzielnica Rybnika) uczące tego, jak skutecznie chronić środowisko. Od trzech lat na antenie i poza nią prowadzi również jednoosobową „kampanię” na rzecz ochrony ptaków w mieście. Ewa Podolska była wielokrotnie nagradzana za popularyzowanie zdrowego trybu życia i postaw proekologicznych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj