Polska była gościem honorowym tegorocznej imprezy, która odbyła się w dniach 1-3.07.2009 r. w Pałacu Festiwalowym w Cannes pod auspicjami UNESCO. Tegorocznym laureatem Grand Prix de Cannes w kategorii firm zostały Wodociągi Miejskie z Radomia.

XI International Water Symposium (Symposium International de l’Eau) zgromadziło reprezentacje z 50 krajów świata; Uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji międzynarodowych i krajowych, naukowcy i przedsiębiorcy.

Zgodnie z wieloletnią formułą – program sympozjum obejmował sesję plenarną oraz sesje i warsztaty tematyczne; Sesja plenarna poświęcona była rozwiązywaniu problemów środowiska wodnego w obliczu kryzysu finansowego. Natomiast sesje i warsztaty tematyczne obejmowały następującą problematykę: woda a środowisko biologiczne, zarządzanie zasobami wodnymi, uzdatnianie wody dla celów pitnych, nawadnianie terenów rolniczych, obieg wody dla celów przemysłowych, ochrona nabrzeży morskich oraz czystość wód kąpielowych, najnowsze technologie oczyszczania i uzdatniania wód oraz ścieków komunalnych i przemysłowych. Ponadto odbyły się spotkania przedstawicieli niektórych miast europejskich poświęcone problematyce gospodarki wodno-ściekowej.

W związku z obecnością Polski jako kraju gościa honorowego – zorganizowano specjalne spotkanie z Polską, poświęcone zaawansowanym technologiom w ochronie wody, jej uzdatniania oraz oczyszczaniu ścieków i przetwarzaniu odpadów. Posłużono się przy tym projektem oczyszczalni ścieków dla Warszawy „Czajka”, czy zrealizowaną inwestycją dot. termicznego przekształcania osadów ściekowych dla Radomia. Ukazano strukturę organizacji i funkcjonowania polskiego systemu gospodarki wodnej oraz zasady finansowania przedsięwzięć z zaangażowaniem środków samorządowych, rządowych i unijnych wskazując na potrzebę coraz szerszego stosowania formuły partnerstwo publiczno-prywatnego. 

źródło: paris.trade.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj