1 / 3

Przyznano prestiżowe Europejskie Nagrody EMAS (ang. EMAS Awards) za osiągnięcia we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Otrzymały je drukarnia z Wielkiej Brytanii, belgijski hotel i niemiecki uniwersytet.

Kraje członkowskie wspólnie z Komisją Europejską zadecydowały, że podczas tegorocznej edycji EMAS Awards nagrodzone zostaną osiągnięcia organizacji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy mające na celu przekształcenie gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i których osiągnięcia mogą stanowić inspirację dla innych. Jury ekspertów z dziedziny GOZ pod przewodnictwem Hansa Bruyninckxa, dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Środowiskowej, wybrało zwycięzców spośród 20 nominowanych w 11 krajach europejskich. Polskę reprezentowały w tym gronie firma Cemex i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Gdańska. Oprócz trzech nagród, jury przyznało pięć wyróżnień za wysiłki na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nagrody przyznano:

Nadchodzące szkolenia on-line:

  • W kategorii mała i średnia prywatna organizacja – drukarni Seacourt Ltd (Wielka Brytania), której od 2009 r. przyświeca polityka zeroodpadowej produkcji (nic nie trafia na składowisko). Powstające odpady poddawane są recyklingowi, trafiając ponownie do produkcji.
  • W kategorii duża organizacja – hotelowi Martin (Belgia) za innowacyjną strategię zrównoważonego rozwoju, zwanej „jutro potrzebuje dzisiaj”. Firma ma zintegrowaną strategię rozwoju począwszy od zakupów po zagospodarowanie odpadów i zmniejszenie zużycia energii. Wykorzystuje leasing produktów i ponowne wykorzystanie mebli.
  • W kategorii podmiot publiczny – Uniwersytetowi Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy), który od ponad 180 lat angażuje się w prace naukowe i dydaktyczne w myśl zrównoważonego rozwoju. Korzysta on m.in. z energii słonecznej, jak i cieplnej z peletów z lokalnej Eberwalde Forest; używa tylko energooszczędne urządzenia, a następnie przekazuje je do ponownego użycia.

W Valletcie na Malcie 8 maja 2017 r. odbyła się 11. ceremonia wręczenia europejskich nagród EMAS. W ramach “Przyczyniania się do kształtowania europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym”, nagrody zostały przyznane przedsiębiorstwom za ambitne działania i oddziaływanie poprzez zrównoważone zakupy, zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne wykorzystanie i recykling, zmniejszenie zużycia zasobów i zaangażowania swoich dostawców, pracowników i klientów. Ich indywidualne wyniki wskazują na oszczędności zasobów, które można osiągnąć na całym świecie, w wielu sektorach bez względu na wielkość i typ organizacji.

– Wiele z tych wyników jest dowodem nie tylko na skuteczność EMAS, ale również na rzeczywisty wymiar gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedziała Karmenu Vella, komisarz UE ds. Środowiska, rybołówstwa i gospodarki morskiej. – To, co zaczęło się jako teoretyczna koncepcja, szybko staje się skutecznym modelem biznesowym. Organizacje, które zintegrowały EMAS w swoich działaniach, pokazują, jak circular economy może przynieść korzyści – dodała Vella.

Co to jest EMAS

Europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS) jest narzędziem zarządzania dla organizacji mającym na celu poprawę ich ekologiczności i wyników finansowych oraz przekazanie ich osiągnięć w zakresie ochrony środowiska. EMAS prowadzi do zwiększenia skuteczności, wiarygodności i przejrzystości zarejestrowanych organizacji. W 2005 r. Komisja Europejska ustanowiła nagrody EMAS w celu uznania przykładów doskonałości w zarządzaniu środowiskiem wśród szerokiej gamy zarejestrowanych organizacji.

Europejskie nagrody

Nagrody przyznawane są co dwa lata, naprzemiennie z Europejską Nagrodą “Biznes dla Środowiska”(EBAE). Nagrody EMAS zostały ustanowione przez Komisję Europejską i stanowią wyróżnienie za najlepsze działania na rzecz środowiska organizacji zarejestrowanych w EMAS.

Kraje członkowskie wspólnie z KE zadecydowały, że podczas tegorocznej edycji EMAS Awards nagrodzone zostaną osiągnięcia organizacji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy mające na celu przekształcenie gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i których osiągnięcia mogą stanowić inspirację dla innych.

Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest zapewnienie optymalnej eksploatacji zasobów oraz zachowania kapitału naturalnego. GOZ polega na zintegrowanym podejściu do zrównoważenia produktów i procesów mającego na celu utrzymanie wartości produktów, usług i materiałów w gospodarce możliwie jak najdłużej oraz zminimalizowanie ilości odpadów.

UE określiła gospodarkę o obiegu zamkniętym jako kluczowa dla jej programu polityczno-ekonomicznego i opracowała w 2015 r. ambitny Plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. W systematycznych procesach zarządzania środowiskowego, organizacje zarejestrowane w EMAS są dobrze przygotowane na podjęcie prób wprowadzenia planu UE w życie. Unia szuka sposobu na maksymalne zwiększenie wpływu strategii gospodarki o obiegu zamkniętym przy wykorzystaniu EMAS.

 

Czytaj więcej

Skomentuj