Trwa kolejna edycja konkursu Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów. Wnioski konkursowe można nadsyłać do 30 kwietnia 2011 r.

Nagrody Ministra Środowiska przyznawane są w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze (praca zespołowa lub indywidualna) oraz za całokształt działalności naukowo-badawczej (praca indywidualna).

Tak jak w poprzednich latach promowane będą innowacyjne osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska, które mają zastosowanie praktyczne i wyróżniają się efektami ekonomicznymi i społecznymi.

O przyznanie nagrody mogą ubiegać się: uczelnie wyższe, placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne, organy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj