Małe oczyszczalnie biologiczne są alternatywą tam, gdzie nie ma możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji centralnej. Za system biologicznych oczyszczalni Bioclere firma Ekofinn-Pol otrzymała Brązowe Godło w konkursie Forum Jakości QI 2008.

System oczyszczalni Bioclere pozwala na oczyszczanie ścieków z całych osiedli lub małych miejscowości (do 2 tys. osób), ale też z pojedynczych gospodarstw. Stosowany jest przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych, stacjach benzynowych czy instytucjach publicznych (szkoły, szpitale). Sprawdza się też w zakładach przemysłowych. Ceniony jest za wysoką jakość, łatwość obsługi oraz niskie koszty eksploatacji.

Oczyszczone ścieki odprowadzane są bezpośrednio do gruntu lub cieków wodnych, spełniając nawet surowe wymagania ochrony środowiska. Oczyszczalnie Bioclere znalazły zastosowanie już w ponad 600 realizacjach w Polsce i ponad 10 tys. na świecie. Dotychczasowe realizacje oraz polskie i zagraniczne atesty potwierdzają wysoką efektywność i niezawodność działania.

Produkcja oczyszczalni odbywa się na licencji fińskiej, zgodnie z wdrożonym Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Oczyszczalnia w całości wykonana jest z tworzyw sztucznych (laminaty zbrojone włóknem szklanym z cieplną izolacją poliuretanową), przez co jest niepodatna na korozję i zmiany temperatury. Dzięki zastosowaniu technologii złoża biologicznego wykazuje wysoką stabilność procesu i nie wymaga stałej obsługi, co ma podstawowe znaczenie w przypadku małych oczyszczalni w terenie wiejskim. Oczyszczalnia jest niewrażliwa na zmiany przepływów ścieków w ciągu dnia, jak również na kilkudniowy, całkowity brak ich dopływu. W okresach dłuższego postoju należy oczyszczalnię wyłączyć i włączyć, gdy będzie znowu potrzebna. Zarówno włączanie jak i wyłączanie nie wymaga specjalistycznego nadzoru. Poprawnie zainstalowana oczyszczalnia ścieków Bioclerer gwarantuje całe lata bezkłopotliwej eksploatacji.

źródło: Gazeta Prawna 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj