W „Konkursie na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce” zwyciężyły odpowiednio w swoich kategoriach: Bielsko-Biała, Lubin i Kleczew. To już III edycja tego prestiżowego przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

Celem konkursu jest promocja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy, a także popularyzacja wykorzystania przez nie innowacyjnych, energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań technologicznych. W III edycji przedsięwzięcia udział wzięło 55 gmin z całej Polski, z czego wymaganą dokumentację prawidłowo wypełniło 38. Łącznie zgłosiły one 162 projekty. Najwięcej z nich, bo aż 152 – dotyczyło budynków użyteczności publicznej, w których w ostatnich latach przeprowadzano działania zmniejszające zużycie energii, np. termomodernizację.

6 kolejnych opisywało modernizację oświetlenia ulicznego, a  4 – modernizację węzła cieplnego. Urszula Ajersz, Dyrektor ds. Marketingu i Public Relations Krajowej Agencji Poszanowania Energii i szefowa konkursu tak komentuje zgłoszone projekty: Cieszy nas rosnące z roku na rok zainteresowanie konkursem. W III jego edycji, podobnie jak w poprzednich, najczęściej  zgłaszanym przedsięwzięciem była termomodernizacja budynków gminnych, w szczególności oświatowych. Oznacza to, że gminy doceniają rolę i wagę tego niezwykle ważnego działania w uzyskaniu oszczędności energii.

Gminy biorące udział w konkursie, podzielone zostały na trzy kategorie pod względem liczby mieszkańców. Jury, na podstawie takich kryteriów, jak: procentowe zmniejszenie zużycia energii w 2008 roku względem roku 2006 oraz ilość zaoszczędzonej energii w 2008 roku względem roku 2006 (wartości rzeczywiste), wyłoniło odpowiednio następujących zwycięzców:
– w kategorii powyżej 100 000 mieszkańców: miasto Bielsko-Biała (woj. śląskie),
– w kategorii od 30 000 do 100 000 mieszkańców: miasto Lubin (woj. dolnośląskie),
– w kategorii do 30 000 mieszkańców: gmina Kleczew (woj. wielkopolskie).

Miastu Lubin przypadła również w udziale nagroda specjalna w postaci materiałów izolacyjnych o wartości 10 000 złotych. Przyznała ją firma Rockwool Polska – jako główny partner konkursu. Celem nagrody jest podkreślenie wagi termoizolacji budynków przy zwiększaniu efektywności energetycznej wśród gmin, a także promowanie wiedzy związanej z ociepleniem budynków, jako jednego z najważniejszych czynników wpływających na oszczędność energii – komentuje Jacek Kieszkowski, Dyrektor Marketingu Rockwool Polska.

Poza nagrodami regulaminowymi partnerzy Konkursu przyznali uczestniczącym w III edycji Konkursu gminom następujące nagrody specjalne:

  • nagroda ufundowana przez Ambasadę Królestwa Danii – wyjazd studyjny do  Danii dla  jednego przedstawiciela zwycięskiej gminy i gminy, która zajęła drugie miejsce w  I kategorii – gmina Kleczew i gmina Lubliniec
  • nagroda ufundowana przez Ambasadę Brytyjską – wyjazd studyjny do Wlk.Brytanii dla  jednego przedstawiciela zwycięskiej gminy i gminy która zajęła drugie miejsce w II kategorii – gmina Lubin i gmina Cieszyn
  • nagroda specjalna ufundowana przez Rockwool Polska Sp.z o.o.  – voucher na materiały izolacyjne o wartości 10.000 zł – gmina Lubin
  • nagroda rzeczowa ufundowana przez wydawnictwo Abrys Sp.z o.o. – prenumerata roczna kompletu czasopism: "Przegląd Komunalny", "Czysta Energia", "Recykling", "Wodociągi i Kanalizacja" oraz "Zieleń Miejska" – gminy: Kleczew, Lubin, Bielsko-Biała

Nagrodę od wydawnictwa Abrys w imieniu prezes Magdaleny Dutki wręczyła Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika "Czysta Energia". – Z tym wiekszą przyjemnoscią wręczam Panu tę nagrodę, że jest Pan również prezesem Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites", które w 2008 r. zostało przez redakcję uhonorowane Tytułem Promotora Energetyki Odnawialnej za kilkuletnie dokonania w promowaniu energetyki odnawialnej – powiedziała Urszula Wojciechowska wręczając nagrodę Zbigniewowi Michniowskiemu, zastępcy prezydenta Bielsko-Białej.

„Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce”, którego organizatorem jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii, powstał na bazie odbywającego się od wielu lat rankingu gmin w Danii. Jego celem, oprócz promocji działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy, jest także pomoc w skutecznej wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy gminami w zakresie podejmowanych energooszczędnych przedsięwzięć, w tym wykorzystania najlepszych praktyk oraz wdrażaniu wysokich standardów jakościowych w gospodarce energetycznej gmin. Do tej pory zostały przeprowadzone trzy edycje konkursu, od 2007 r. konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: www.kape.gov.pl/konkursdlagmin 


Na zdjęciu: Zbigniew Michniowski odbiera nagrodę z rąk Urszuli Wojciechowskiej


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj