23 listopada, podczas Targów Gmina 2010 w Poznaniu zaprezentowano laureatów oraz wręczono nagrodę główną w konkursie “Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce”.

Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 4 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich w Poznaniu. Pomysłodawcą konkursu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich. 

Przedmiotem konkursu są przestrzenie publiczne zrealizowane przez dowolny podmiot gospodarczy lub administrację publiczną na terenie województwa wielkopolskiego i cechujące się wysoką wartością społeczną, kulturową, estetyczną, ekologiczną, organizacyjną i marketingową.

Jury konkursu obradowało w składzie: Prezes Poznańskiego Oddziału SARP – Eugeniusz Skrzypczak, przewodniczący Jury, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Wojciech Jankowiak, Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej – Elżbieta Janus, Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Poznania – Andrzej Nowak, Główny projektant w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego Adam Derc, w zastępstwie za Dyrektora WBPP – Marka Bryla.

Decyzją Jury pierwsza nagroda przyznana została za realizację projektu „Rewitalizacja obszaru staromiejskiego w Wągrowcu poprzez przebudowę płyty Rynku i rewaloryzację kamienic”. W uzasadnieniu komisji oceniającej, za najważniejszy atut prezentowanej przestrzeni publicznej uznano całościową przemianę zdegradowanego placu w tętniące życiem „serce miasta”. 

Wyróżniono też pracę „Międzychód – zielona przestrzeń. Rewitalizacja miasta poprzez tworzenie i łączenie terenów zielonych”. Zgłoszenie nadesłane przez gminę Międzychód nie dotyczyło jednej przestrzeni publicznej, ale opisywało działania na rzecz stworzenia systemu przestrzeni publicznych związanych z zielenią miejską.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj