Polski program operacyjny o wartości 27,9 mld EUR jest największą dotychczasową inwestycją Wspólnoty.

Danuta Hübner, komisarz ds. polityki regionalnej, ogłosiła 13 grudnia program operacyjny dla Polski o wartości 27,9 mld euro. W ciągu najbliższych siedmiu lat program zatytułowany „Środowisko i infrastruktura” pomoże rozwinąć infrastrukturę transportową i ochrony środowiska oraz infrastrukturę społeczną (szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia) w całej Polsce.

Komisarz Hübner wyraziła zadowolenie z przyjęcia programu przez Komisję w dniu 7 grudnia: „Ze względu na wielkość i zakres programu, będzie on jednym ze sztandarowych programów w ramach polityki spójności w latach 2007-2013. Przyjęcie tego programu jest tylko pierwszym krokiem w długim procesie, który, mam nadzieję, doprowadzi do pomyślnych wyników. Teraz władze polskie muszą się skupić na tym, w jaki sposób ulepszyć wybór i realizację projektów na wszystkich poziomach.”

Występujące w Polsce problemy związane z rozwojem są w dużej mierze spowodowane brakiem infrastruktury lub jej złym stanem. Program w zintegrowany sposób traktuje podstawową infrastrukturę (transport, energia, środowisko) i infrastrukturę społeczną. Inwestycje z Funduszu Spójności wyniosą 22,18 mld euro, zaś wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) osiągnie wartość 5,74 mld euro. Polska uzupełni inwestycję UE wkładem w wysokości 9,65 mld euro.

źródło: Reprezentacja KE w Polsce

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj