Leszczyńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji chce namówić Rydzynę, by skorzystała z usług przedsiębiorstwa.

Moce przerobowe są bowiem wystarczające i – jeśli chodzi o oczyszczalnię w Henrykowie – wykorzystywane zaledwie w 60%, a jeśli chodzi o stacje uzdatniania wody – w 40%.

– Podpisaliśmy umowę z gminą Rydzyna na wykonanie koncepcji budowy kolektora sanitarnego Rydzyna – Leszno i hurtowy odbiór ścieków. Kolektor wybudowalibyśmy na nasz koszt. Nie ukrywam bowiem, iż byłby to ważny klient. Koszty budowy wstępnie oszacowano na 2 mln zł, wszystko zależy do tego, ile przepompowni musiałoby powstać na trasie – mówi Mariusz Kucharski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie.  

Rydzyna nie podjęła jeszcze decyzji. – Musimy sprawdzić, co bardziej będzie się nam opłacać: modernizacja istniejącej w gminie oczyszczalni czy skorzystanie z usług leszczyńskiego przedsiębiorstwa – mówi Andrzej Tomczyk, kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej, rolnictwa i gospodarki gruntami UMiG Rydzyna.

źródło: panorama.media.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj