1 / 4

Trwają przygotowania do ponownego uruchomienia przesyłu ścieków pod dnem Wisły. Jak informuje stołeczne MPWiK, odtwarzanie stalowych rur w obydwu rurociągach zakończyło się powodzeniem. Nadal trwają prace remontowe, zabezpieczające i konserwacyjne, które są konieczne, aby przygotować układ do kolejnego etapu przywracania sprawności.

Do awarii układu przesyłowego, transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni “Czajka”, doszło 27 sierpnia. Wspólnie z naukowcami została opracowana metoda wymiany uszkodzonych fragmentów obydwu rurociągów (po 100 m każdy) poprzez zastąpienie ich stalowymi rurami. Obecnie ścieki są transportowane rurociągiem zastępczym ułożonym na moście pontonowym.

Według planów stołecznego przedsiębiorstwa ścieki mają popłynąć odnowionym kolektorem już w połowie listopada. – Mam nadzieję, że do 15 listopada prace zostaną zakończone i układ przesyłowy uruchomiony – powiedziała podczas posiedzenia Rady Warszawy Renata Tomusiak, prezes zarządu MPWiK.

Jak odbywała się naprawa?

Odcinki nowych stalowych rur o długości 2 metrów i średnicy 1,6 m były wprowadzane do tunelu komorą wejściową syfonu, podobnie jak pozostałe komponenty niezbędne do montażu rurociągów (podpory i elementy konstrukcyjne).

Łączenia każdego z odtwarzanych rurociągów wykonywano poprzez spawanie od wewnątrz oraz dodatkowo za pomocą systemowych opasek zewnętrznych.

Znamy koszt naprawy kolektorów w Warszawie. Miasto czekają spore wydatki

Czas na próby ciśnieniowe

Po zakończeniu montażu stalowych rur rozpoczną się próby ciśnieniowe, które będą wykonywane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą, wytycznymi projektanta naprawy układu przesyłowego i ekspertów z Politechniki Warszawskiej z uwzględnieniem wytycznych producenta rurociągów. W celu przeprowadzenia ciśnieniowych prób szczelności rurociągi zostaną napełnione wodą, co potrwa do trzech dni, a następnie etapami będzie zwiększane ciśnienie hydrauliczne w rurach.

Prace są objęte stałym nadzorem inwestorskim. Są realizowane w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Czytaj więcej