Warszawskie MPWiK podpisało umowę na naprawę układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Prace w tunelu pod dnem Wisły mają być prowadzone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przywróceniem pracy kolektorów będzie zajmować się Inżynieria Rzeszów. Umowę z wykonawcą, opiewającą na 23 mln zł netto, podpisano 2 października.

Planowana naprawa kolektorów będzie polegała na montażu dwóch nowych stalowych rur o długości ok. 100 m każda, a także wykonaniu innych prac natury odtworzeniowej i remontowej, w tym zostaną przeprowadzone próby szczelności rurociągów przed ich rozruchem.

Harmonogram zakłada uruchomienie przesyłania ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka” przez tunel pod Wisłą w połowie listopada tego roku.

Naprawa kolektorów w Warszawie potrwa dwa miesiące

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj