Biuro Ochrony Środowiska Urzędu miasta Warszawy wraz z tamtejszym Zarządem Oczyszczania Miasta jest organizatorem kolejnej już edycji konkursu pt. „Nasza Czysta Warszawa”. Konkurs kierowany jest do wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, gospodarzy i dozorców domów z terenu miasta. Konkurs jest jednym z elementów kampanii edukacyjno-informacyjnej „Warszawa Stolicą Czystości”. Ma on na celu propagowanie czystości i estetyki na terenach osiedli i posesji, promowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu czystości na ternie całego miasta, zaktywizowanie wspólnot, spółdzielni, zarządców, gospodarzy i dozorców w zakresie dbania o czystość i selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz nagradzanie za estetykę i porządek na terenie nieruchomości.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj