Rada Ministrów przyjęła listę nowych obszarów NATURA 2000. Zakończyła w ten sposób okres wyznaczania terenów objętych tą formą ochrony w kraju z wynikiem: 142 obszarów ptasich i 817 obszarów siedliskowych, które łącznie pokrywają 21 procent kraju.

Dokumenty zaakceptowane przez Radę Ministrów trafią do Komisji Europejskiej, gdzie zgodnie z Dyrektywą siedliskową będzie odbywała się ich weryfikacja.- Mamy nadzieję, że Komisja listę zatwierdzi – dodał Minister Środowiska. 

Za opracowanie uzupełnionej listy obszarów naturowych od 15 listopada 2008 r. odpowiada Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która wraz z regionalnymi dyrekcjami ma w kompetencjach także wydawanie decyzji środowiskowych dla inwestycji powstających na terenach objętych siecią NATURA 2000.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj