Eksperci z całej Polski znaleźli się w Radzie Naukowej Sądeckich Wodociągów. Będą opiniować nowe rozwiązania technologiczne dla przedsiębiorstwa. 

Przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu weszli w skład Rady Naukowej Działu Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi. Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w siedzibie firmy w Nowym Sączu.

Rada naukowa będzie opiniować nowe rozwiązania technologiczne, które będą mieć zastosowanie w codziennej działalności przedsiębiorstwa. Eksperci będą także wspomagać Dział Badań i Rozwoju Sądeckich Wodociągów przy aplikowaniu o środki zewnętrzne na projekty badawczo-rozwojowe.

– Przedsiębiorstwo bardzo rozwinęło się w ostatnich latach. Nastąpił dynamiczny wzrost sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przeprowadziliśmy z sukcesem największy projekt wodno-ściekowy w Małopolsce. Teraz spółka pracuje nad zintegrowanym systemem zarządzania. W tym zakresie pomoc doradcza środowiska naukowego będzie bezcenna – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu Sądeckich Wodociągów.

Chodzi głównie o optymalizację procesów związanych z produkcją energii elektrycznej. – Już dziś oczyszczalnia ścieków w Nowym Sączu pokrywa we własnym zakresie aż 84 procent zapotrzebowania na energię elektryczną  – dodaje dr inż. Józef Ciuła, wiceprezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Członkami Rady Naukowej zostali:

  • prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
  • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej;
  • dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w Krakowie;
  • dr hab. inż. Krzysztof Gaska – Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
  • dr hab. inż. Tomasz Bergel – Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
  • dr inż. Grzegorz Przydatek – Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Czytaj więcej

Skomentuj