W niedzielę 29 marca br. w Bonn rozpoczęły się negocjacje grup roboczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) przygotowujące nowe porozumienie, które powinno zostać zawarte w grudniu 2009 roku podczas obrad Konferencji Stron w Kopenhadze (COP 15).

Spotkanie grup roboczych AWG – KP 7 (Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex 1Parties under the Kyoto Protocol) i AWG – LCA 5 (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action) potrwa do 8 kwietnia. W pracach uczestniczy delegacja polskich ekspertów, kierowana przez Małgorzatę Snarską, Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą MŚ.

W Bonn obecny będzie Minister Środowiska, prof. Maciej Nowicki (Prezydent COP 14), który przewodniczyć będzie posiedzeniu Biura Konferencji Stron COP 14 / CMP 4, na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące kolejnych miesięcy przygotowań do konferencji w Kopenhadze.

"To pierwsze z serii spotkań przygotowawczych jest krytyczne dla powodzenia negocjacji na drodze do Kopenhagi oraz osiągnięcia porozumienia w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu", powiedział Yvo de Boer, Sekretarz Wykonawczy Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

Harald Dovnland, przewodniczący grupy roboczej prowadzącej negocjacje dodał: "Kraje uprzemysłowione są zobowiązane do tego aby być liderami w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu. Cały świat oczekuje od nich zgody na przyjęcie ambitnych pułapów redukcji emisji CO2 w Kopenhadze. Tu w Bonn musimy przygotować stanowiska, które umożliwią nam rozpoczęcie intensywnych negocjacji".

Liczba uczestników obrad sięga 2000, reprezentowanych jest 175 krajów, w tym Stany Zjednoczone. Todd Stern, specjalny wysłannik prezydenta USA Barraka Obamy ds. zmian klimatu zapowiedział, że Stany Zjednoczone chcą w tym roku ponownie włączyć się aktywnie w negocjacje ONZ dotyczące redukcji emisji CO2.

Sesja negocjacyjna w Bonn jest pierwszą z trzech przewidzianych przed grudniową konferencją kopenhaską COP 15. Zostanie tam wypracowane ostateczne stanowisko w sprawie redukcji emisji CO2 przez poszczególne państwa świata. Umowa Kopenhaska zastąpić ma postanowienia Protokołu z Kioto.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj