Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

NFOŚiGW ogłasza nabór do programu LIFE 2015

NFOŚiGW ogłasza nabór do programu LIFE 2015
jwo
15.04.2015, o godz. 11:29
czas czytania: około 5 minut
0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza wsparcie finansowe dla projektów, które w tym roku będą ubiegać się  o unijne dofinansowanie w ramach programu LIFE.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Pieniądze z Brukseli

Komisja Europejska ogłosiła wstępny termin naboru wniosków do programu LIFE w 2015 roku. Wnioski można składać w okresie od 1 czerwca do 15 września 2015 roku. To już drugi nabór w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W roku ubiegłym z Polski zgłoszonych zostało  57 projektów, które obecnie są rozpatrywane przez KE.

Program LIFE w nowej perspektywie został poszerzony o tematykę klimatyczną i obecnie składa się z 2 podprogramów. Są to „Działania na rzecz Środowiska” oraz „Działania na rzecz Klimatu”.

Łączny budżet Programu wynosi 3,4 mld Euro, z tego 75% środków przypadnie na podprogram środowiskowy, a 25% na klimatyczny. Wśród polskich projektów LIFE dotychczas dominowały projekty z obszaru „Przyroda i różnorodność biologiczna”. – Dlatego  zachęcamy polskich inwestorów, by w tej perspektywie finansowej szukali szans dla projektów w nowych obszarach programu – zaproponowała na konferencji prasowej Dorota Zawadzka-Stępniak, z-ca prezesa zarządu NFOŚiGW. Ważną cechą tych projektów jest ich innowacyjny charakter (projekty demonstracyjne i projekty pilotażowe). Oferta finansowa Komisji Europejskiej  zawiera dofinansowanie do 60% kosztów kwalifikowanych na poszczególne projekty. Do dotacji KE nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Wsparcie z Warszawy

NFOŚiGW nadal będzie kontynuował wsparcie finansowe  Programu LIFE, w oparciu o program priorytetowy „Współfinansowanie programu LIFE”. Łącząc środki unijne z krajowymi – zaoferowanymi przez NFOŚiGW, można uzyskać nawet  do 95% dotacji na projekt,  który wygra rywalizację w Brukseli.

14 kwietnia br. Fundusz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów LIFE ze środków krajowych w terminie od 1 czerwca 2015 r., z ostatecznym terminem składania wniosków do 22 czerwca 2015 r.

Intensywność dofinansowania projektów uzależniona jest m.in. od formy prawnej podmiotu składającego wniosek i zakresu tematycznego i wynosić będzie do 15% lub do 30% kosztów kwalifikowanych projektów. W przypadku państwowych jednostek budżetowych wynieść może nawet do 40%. Zasady składania wniosków są bardzo podobne do tych w roku 2014. Nowością w porównaniu z naborem zeszłorocznym jest składanie wniosków przez generator wniosków, dostępny na odpowiedniej stronie internetowej  NFOŚiGW.

O konferencji “Dzień informacyjny LIFE 2015”

14 kwietnia br. w warszawskiej siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbył się “Dzień informacyjny LIFE 2015”. Była to okazja do zdobycia wiedzy dotyczącej pozyskiwania funduszy z programu LIFE oraz aplikowania o środki na projekty z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.

Podczas dnia informacyjnego zostały zaprezentowane założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz jego współfinansowania przez NFOŚiGW. Dodatkowo uczestnicy konferencji mogli poznać doświadczenia wcześniejszych wnioskodawców oraz ich działania realizowane w ramach projektów finansowanych z programów LIFE i LIFE+.

Dzień Informacyjny LIFE 2015 służy wymianie doświadczeń między beneficjentami LIFE, a także zaprezentowaniu potencjalnym wnioskodawcom dotychczas zrealizowanych działań. Spotkanie było organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz ósmy.

Oferta programu LIFE jest tak atrakcyjna, że trudno dziwić się ogromnemu zainteresowaniu konferencją.

Wzięło w niej udział blisko trzystu przedstawicieli firm, organizacji i podmiotów z całego kraju. Liczą oni na realizację projektów przyrodniczych, edukacyjnych, informacyjnych i innowacyjnych. Dodatkowo Bruksela ogłosiła cztery nowe grupy projektów. Polscy inwestorzy mają na swoim koncie sporo sukcesów – dzisiaj  ich  pomysły skutecznie rywalizują  z projektami z całej Europy. Dlatego na stoiskach wystawienniczych zaprezentowano 25 projektów wdrażanych przez dotychczasowych beneficjentów programu LIFE+. To była dobra okazja , aby lepiej poznać program LIFE  i przygotować się do aplikowania o środki tego programu w najbliższych naborach.

NFOŚiGW zapowiedział organizację kolejnych szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców programu LIFE. Ich terminy oraz zakres tematyczny będą opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW.

Polska wykorzystała ponad 91% swojej alokacji w programie LIFE+

NFOŚiGW włączył się we wdrażanie Instrumentu Finansowego LIFE+  w 2008 r. Od tej pory Polska wykorzystała ponad 91,4% swojej alokacji. To ponad 88 mln euro. Dzięki funduszom pozyskanym z KE oraz współfinansowaniu NFOŚiGW, w kraju przeznaczono na ochronę środowiska łącznie ok. 619 mln zł, realizując 64 przedsięwzięcia. Tylko w 2013 roku  Polska w tym obszarze wykorzystała 14,64 mln euro. Warto zaznaczyć, że to był ostatni rok funkcjonowania programu LIFE+. Wówczas polskie wnioski wyróżniały się na tle aplikacji europejskich. Jeden z wniosków I komponentu, złożony przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Województwa Świętokrzyskiego (tytuł projektu: „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu”) zajął 5. miejsce wśród 79 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów „przyrodniczych”. 10% wszystkich wniosków zaakceptowanych przez KE w Podprogramie Przyroda pochodziło z Polski.

Rok później (2014 r.) zorganizowany nabór wniosków otworzył nową perspektywę finansową Programu na rzecz środowiska i klimatu LIFE na lata  2014-2020. Do Komisji Europejskiej złożono 57 wniosków na dofinansowanie polskich przedsięwzięć. Obecnie NFOŚiGW pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE w nowej perspektywie finansowej. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcia realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze środków LIFE, będą mogły uzyskać także dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków NFOŚiGW.

O programie LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020 – jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013. NFOŚiGW od 2008 r. pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców, proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 AKADEMIA BDO [16.07-25.08.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do
css.php
Copyright © 2024