Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał aktualizacji programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”. Po aktualizacji programu jednorazowa maksymalna dotacja na instalację termicznego przekształcania odpadów wzrośnie z 50 do 100 mln zł.

Łącznie budżet całego programu Racjonalna gospodarka odpadami będzie wynosił 2,5 mld zł. Połowa tej kwoty, 1,25 mld zł, będzie przeznaczona na bezzwrotne formy dofinansowania. Druga część to pożyczki.

Miliard na termiczne przekształcanie 

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów odpadowych. W ramach części trzeciej ww. programu, będzie można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Na ten cel NFOŚiGW przeznaczył kwotę 1 mld. Tutaj podział jest podobny: połowa z tej kwoty to bezzwrotne dotacje, druga połowa to pożyczki.

100 mln zł dotacji dla jednej spalarni

O 100% zwiększono dotacje na budowę jednej spalarni. Obecnie kwota dotacji wynosi maksymalnie 50 mln zł. Po zmianach maksymalna kwota wzrośnie do 100 mln zł.

– Z tym, że kwota dotacji nie będzie mogła przekraczać 50% kosztów kwalifikowanych oraz kwoty pożyczki z Funduszu – zaznacza Kierownik Wydziału Finansowania Krajowego Departament Ochrony Ziemi NFOŚiGW, Katarzyna Marzantowicz.

Decyzja środowiskowa później

To nie jedyna zmiana

– Jedną z głównych zmian w programie jest umożliwienie przedstawienia ostatecznej decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej inwestycji będącej przedmiotem dofinansowania
w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie, w przypadku, gdy podmiot nie posiada tej decyzji w momencie składania wniosku – informuje Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jarosław Roliński.

Szczegóły wprowadzonych zmian przedstawi Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk podczas 18.  Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Uniejowie.

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. Tylko biznes spalarniany cieszy się z tych decyzji. Spalarni w Polsce jest wystarczająco dużo więc planujemy zwozić je z zagranicy co jest przestępstwem przeciwko zdrowiu i życiu Polaków.

Skomentuj