1 / 3

Elektrociepłownia Łężańska w Krośnie rezygnuje z węgla. Za 140 mln zł wybuduje blok energetyczny, który będzie opalany paliwem z odpadów komunalnych. W czwartek podpisano umowę z NFOŚiGW, który kwotą ponad 112 mln zł weprze inwestycję.

50 mln zł z tej kwoty to dotacja z NFOŚiGW, pozostałe 61 743 000 zł to pożyczka na preferencyjnych warunkach. Całkowity koszt drugiego etapu to 140 672 050 zł.

Inwestycja obejmie budowę bloku energetycznego opalanego paliwem alternatywnym wytworzonym z pozostałości z sortowania odpadów (tzw. pre-RDF) oraz infrastruktury towarzyszącej.

Blok o mocy 10 MWt zlokalizowany zostanie na terenie elektrociepłowni Łężańska w Krośnie. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało konsorcjum firm Instal Warszawa (lider konsorcjum) oraz Dalkia Wastenergy (partner konsorcjum) z Paryża. Wydajność całej instalacji termicznego przekształcania odpadów ma sięgnąć 20 tys. ton/rok. Będą to śmieci, które nie mogą być poddawane ponownemu przetworzeniu.

NFOŚiGW chce wspierać recykling i ograniczanie składowania

– Dofinansowujemy ten nowoczesny obiekt do termicznego przetwarzania odpadów z myślą o przetwarzaniu tych z nich, które po sortowaniu nie będą nadawały się już do użycia, ale będą mogły być wykorzystane jako wysokoenergetyczne paliwo – podkreślił podpisujący umowę wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk.

– Głównym kierunkiem naszych działań pozostaje recykling – czyli jak najszersze wspieranie dotacjami i pożyczkami przedsięwzięć zakładających ponowne wykorzystanie wszelkich odpadów. Jednakże tego typu inwestycje jak niniejsza w Krośnie są i będą potrzebne, aby zagospodarować w pełni nasz potencjał odpadów i unikać ich składowania na rozrastających się wysypiskach śmieci. Nakazuje nam to zarówno polityka wewnętrzna – chcemy m.in. przeciwdziałać niekontrolowanym, bardzo niebezpiecznym pożarom składowisk, ale także dyrektywy unijne, które nakazują nam w szybkim trybie odchodzenie od wysypisk – dodał wiceprezes NFOŚiGW.

Krosno i okolice zyskają większe bezpieczeństwo energetyczne

Produkowana energia cieplna pokryje w sezonie letnim nawet 100% zapotrzebowania miasta, a w całorocznym rozrachunku do 60% zapotrzebowania. Praca nowych urządzeń (co zapewnia projekt) nie będzie uciążliwa dla ludzi i środowiska naturalnego.

Umowę podpisali: Dominik Bąk wiceprezes NFOŚiGW oraz prezes zarządu MPGK Krosno Janusz Fic.

Podpisaniu umowy towarzyszyła konferencja transmitowana on-line z udziałem m.in. prezydenta Krosna Piotra Przytockiego, prof. Politechniki Łódzkiej dra hab. inż. Grzegorza Wielgosińskiego, prof. AGH w Krakowie dr hab. inż. Tadeusza Pająka, wiceprezesa zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Bogusława Regulskiego, Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu Aleksandra Sobolewskiego, burmistrza Sanoka Tomasza Matuszewskiego, burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz burmistrza Rymanowa Wojciecha Farbańca.

– Czy się nam podoba, czy nie, spalarnia jest elementem domykającym system gospodarki odpadami komunalnym – podsumował prof. Wielgosiński. – Agresywna propaganda zero waste powoduje, że każda propozycja budowy instalacji jest natychmiast oprotestowywana. Przy czym protestujący nie przedstawiają żadnej alternatywy zagospodarowania odpadów, które nie nadają się do recyklingu – dodał.

W Krośnie tez nie uniknięto protestów. Ale, jak podkreślał na koniec prezes Fic, nieprzekonanych przekonały m.in. wizyta w spalarni w czeskim Libercu.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Dziwne że jeszcze nie zlecieli się tu pseudoekolodzy, ze swoimi kłamstwami i manipulacjami na temat termicznego przetwarzania odpadów.

Skomentuj