Trwa oczyszczenie terenu pod Kamiennogórską Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski.

Do końca lutego pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim karczować będą samosiejki i krzewy. Zrębka drzewna powstała w trakcie oczyszczania terenu trafi z kolei do Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego jako biomasa do kotła produkującego prąd i ciepło.

Teren od poniedziałku 11 lutego porządkuje 18 pracowników Miejskiego Zakładu Zieleni. Prace potrwają do końca miesiąca. Drzewa są wycinane, krzaki karczowane. Gałęzie i pnie trafiają do maszyny zwanej rębakiem.

– Codziennie dostarczamy zrębki drzewne do Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA. Średnio są to dwie przyczepy dziennie czyli około 5 ton. Do końca lutego do spółki ciepłowniczej powinno trafić około 75 ton biomasy – mówi Wojciech Białas, prezes spółki Miejski Zakład Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim. Środki na oczyszczenie terenów podstrefy ekonomicznej pochodzą z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

– Zaistniał klasyczny przypadek synergii grupy kapitałowej: nowy produkt w postaci zielonej energii elektrycznej wytwarzanej z biomasy w instalacji OZC wykreował nową możliwość działania i robienia biznesu w innej ze Spółek Grupy Kapitałowej Holdikom – w Miejskim Zakładzie Zieleni – podkreśla prezes spółki Holdikom SA Jan Grześkowiak.
 
Kocioł na biomasę w OZC SA już wytwarza prąd i ciepło. W sezonie na dobę do kotła trafia około 90 ton biomasy ( to 4 tony na godzinę). Spółka podpisała umowę ze Sklejką Eko na dostarczanie zrębków drzewnych i kory drzewnej. To ponad 6 180 000 ton zrębki i 1 655 000 ton kory, OZC nie ogranicza się jednak do jednego dostawcy biomasy. Umowy podpisano z czterema podmiotami.

Z kolei kotłownie lokalne należące do OZC SA w Nowych Skalmierzycach, Opatówku i Psarach wykorzystują jako paliwo ekologiczne brykiet drzewny i słomę. W sezonie zamawiają 418,60 ton brykietu i 440 ton słomy. W lutym dostawcą biomasy dla OZC SA będzie inna spółka komunalna Wodkan SA, która rozpocznie wycinkę trzyletniej wierzby energetycznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj