Tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór – to tylko niektóre szkodliwe związki, jakie powstają przy spalaniu odpadów w przydomowych paleniskach. Krakowski magistrat ostrzega: uprawianie tego szkodliwego procederu może kosztować nawet 5 tys. zł grzywny.

Służby ochrony środowiska kontynuują działania mające na celu ograniczenie emisji ze spalania paliw stałych w domowych instalacjach grzewczych. W lutym akcje kontrolne prowadzone będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Wspólne patrole z udziałem inspektorów z Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz strażników miejskich mogą się pojawić na terenie wszystkich dzielnic Krakowa. Straż Miejska ostrzega, że w przypadku stwierdzenia palenia śmieci w nie przeznaczonych do tego instalacjach, grożą sankcje karne wynikające z art. 71 ustawy o odpadach. Grzywna może wynieść nawet 5 tys. złotych.

W ubiegłym roku w Krakowie przeprowadzono 107 kontroli. W kilkunastu przypadkach na miejscu stwierdzono spalanie odpadów w piecach, a sprawcy zostali ukarani mandatami. Z niektórych, kontrolowanych palenisk pobrano próbki popiołu, podejrzewając, że wykorzystywany jest tam niedozwolony materiał opałowy.

– W 7 przypadkach analizy przeprowadzone w laboratoriach Politechniki Krakowskiej wykazały obecność substancji chemicznych oraz ciężkich, wskazujących na spalanie odpadów w tych piecach. Podsumowanie tych analiz zostało przekazane do Straży Miejskiej, celem ukarania sprawców – informuje Ewa Olszowska-Dej, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska.

Zdaniem specjalistów, jedną z głównych przyczyn sezonowego pogarszana się powietrza są przypadki spalania śmieci w przydomowych paleniskach. Tymczasem ekolodzy i lekarze biją na alarm: palenie śmieci w domowych piecach przynosi katastrofalne skutki dla naszego zdrowia i środowiska naturalnego. W ten sposób powstają takie szkodliwe związki chemiczne, jak tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór i cyjanowodór. Te szkodliwe substancje powodują choroby, zwłaszcza u dzieci. Atakowany jest układ oddechowy. Pojawiają się kaszel i duszności, mogą też wystąpić reakcje alergiczne na skórze.

Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie w domowych piecach odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli. Do atmosfery wydobywa się niczym nie oczyszczony dym, zawierający szkodliwe substancje np. tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (np. kadm, nikiel, ołów, rtęć), związki chloru, fluoru.

Szczególnie niebezpieczne są powstające przy spalaniu tworzyw sztucznych w niedostosowanych do tego domowych paleniskach rakotwórcze i toksyczne związki chemiczne zwane dioksynami. Ich działanie polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, uszkadzaniu narządów wewnętrznych, wywoływaniu wysypek alergicznych, działaniu mutagennym, teratogennym i kancerogennym. Toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

Wykorzystywanie pieców domowych do spalania śmieci powoduje też uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych. Związki chemiczne powstałe wskutek spalania odpadów z tworzyw sztucznych przyczyniają się do tworzenia tak zwanej sadzy mokrej i szklistej, która działa destrukcyjnie na ścianki przewodów kominowych.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj