Mimo, że dwie trzecie terytorium Polski ma dobre warunki naturalne do rozwoju elektrowni wiatrowych, nie wykorzystujemy tego źródła energii – pisze „Rzeczpospolita” prezentując wnioski z I Polsko-Hiszpańskiego Forum Energii.

Rzeczpospolita przypomina wyniki badań Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, które stwierdziło, że występują u nas dwa rejony, gdzie występują warunki do ekonomicznego wykorzystania potencjału wiatru.

Rejon pierwszy obejmuje województwa: zachodnio-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Na tym obszarze średnioroczna prędkość wiatru wynosi 5-6 m/s, a potencjał energetyczny wiatru 1250-2500 kWh/m kwadratowy. Do drugiego rejonu należą województwa: wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i część podkarpackiego. Tu średnioroczna prędkość wiatru sięga 4,5-5 m/s, zaś potencjał energetyczny wiatru wynosi 1000-1250 kWh/m kwadratowych.

Przykładem, na którym Polska mogłaby się wzorować jest hiszpański region Navarro – tam 62 proc. energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, z czego 50 proc. to energia z siłowni wiatrowych.

źródło: RzeczpospolitaUDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj