Dotknięta awarią wodociągów i zagrożona katastrofą budowlaną Starówka w Sandomierzu może liczyć na dofinansowanie.

Podczas spotkań w Warszawie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas otrzymał zapewnienie od Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, że projekt rewitalizacji starówki sandomierskiej zostanie utrzymany na liście inwestycji kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Orientacyjny całkowity koszt projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu” opiewa na 11 mln euro, z czego unijne dofinansowanie wynosi 9, 3 mln euro.

Awarie wodociągu, które wystąpiły w grudniu w Sandomierzu, pogorszyły stabilność skarpy, na której znajduje się zabytkowa starówka – wykazały specjalistyczne badania miejscowej struktury gruntu.

Szczególne warunki hydrogeologiczne (uplastycznianie się lessu pod wpływem wilgoci), nieszczelna sieć wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza oraz niekontrolowany spływ wód deszczowych powodują osuwanie się sandomierskiej skarpy, a to poważnie zagraża nie tylko zabytkowej zabudowie, ale i całej skarpie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj