Gmina miejska Kraków ograniczała konkurencję na lokalnym rynku wodociągowo-kanalizacyjnym – uznała prezes UOKiK. Za działania niezgodne z prawem została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 800 tys. zł. Niedozwolone praktyki stosowała również spółka Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie.

Postępowanie przeciwko gminie miejskiej Kraków zostało wszczęte w sierpniu 2011 r. Z ustaleń Urzędu wynika, że  bezprawnie zobowiązywała ona mieszkańców do współfinansowania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zgodnie z przepisami przyszli odbiorcy mają obowiązek budowy na własny koszt jedynie przyłącza oraz  pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego. Tymczasem gmina nakazywała im dodatkowo sporządzenie m.in. projektu całej inwestycji. Kolejną zakwestionowaną praktyką było  pozbawienie kontrahentów wyboru wykonawcy przyłącza. Musieli oni korzystać z przedsiębiorcy narzuconego przez gminę – tym samym stracili możliwość zawarcia korzystniejszej dla siebie oferty.

Za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję prezes UOKiK nałożyła na Gminę Miejską Kraków karę pieniężną w wysokości 804 722 zł oraz  nakazała zaniechanie niedozwolonych działań. Decyzja nie jest ostateczna, gmina odwołała się do sądu.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Kolejna decyzja prezes UOKiK dotyczy spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie (woj. zachodniopomorskie). Postępowanie wszczęte we wrześniu 2011 r. wykazało, że spółka naruszała prawa indywidualnych odbiorców – konsumentów. Umieszczane w umowach postanowienia umożliwiały jej m.in. rozwiązanie kontraktu w każdym czasie i z dowolnej przyczyny. Tymczasem umowa może zostać wypowiedziana przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jedynie w przypadkach ściśle określonych przez prawo, np. nielegalnego poboru wody. Prezes UOKiK nakazała zaniechanie praktyk i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 38 514 zł. Decyzja w tym przypadku również nie jest ostateczna i przysługuje od niej możliwość odwołania.

źródło: uokik.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj