Spośród 102 gmin woj. świętokrzyskiego tylko w 11 cały ich obszar jest ujęty w planach zagospodarowania przestrzennego, a aż 25 nie posiada żadnych dokumentów planistycznych – wynika z informacji przygotowanej przez Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. Zwłaszcza niepokojąco wygląda sytuacja w dużych miastach regionu, np. w Kielcach plany zagospodarowania przestrzennego odnoszą się jedynie do 2,83% terenu miasta, w Skarżysku-Kamiennej – 3,03%, a w Starachowicach – 8,23%. Brak tych dokumentów może utrudniać proces inwestycyjny w gminach i pełne wykorzystanie funduszy unijnych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj