Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych SANiKO rozbiórkę kontenerowej zlewni ścieków przy ul. 8 marca w Myszkowie.

Do wojewódzkiego inspektora SANiKO odwołało się od decyzji inspektora powiatowego, która wydana została na początku grudnia ubiegłego roku. Jak uzasadnia swą decyzje wojewódzki inspektor, zlewnia została ustawiona w 1999 r. samowolnie. SANiKO, które uznano za inwestora, nie przedłożyło zezwolenia na budowę.

Na terenie, na którym została zlokalizowana zlewnia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a strona nie dysponuje decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie likwidacja zlewni nie będzie wielkim problemem. Jak mówi prezes Ryszard Woszczyk, płynie z niej do oczyszczalni w Myszkowie zaledwie 2 proc. ogółu ścieków. Na razie będą one musiały być dowożone do oczyszczalni w sąsiednich gminach. Do póki na terenie myszkowskiej oczyszczalnie nie powstanie zlewnia. Mimo decyzji inspektora, zlewnia nadal jest czynna.

źródło: Polska Dziennik Zachodni

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj